Sverigedemokraterna i Ronneby | Sverigedemokraterna i Ronneby

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ronneby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ring oss på telefon, 0709-143307

Swish, 123 074 7824

 

sippa_RGB

 • Brunnsparken är inte avsedd för vare sig Islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster.

  Av Nicolas Westrup den 30 juli, 2020
  0

   

  I dagens lokala tidningar kan vi nu ta del av att islamska Kulturföreningen fått tillstånd till att använda sig av Brunnshallarna för sina fredagsböner. De har även fått tillstånd att använda sig av mikrofon samt högtalare.
  De har nu alltså fått tillstånd att använda sig av en plats som är ett av Ronneby kommuns starkaste varumärke och som dagligen besöks av väldigt många turister från hela världen.
  Vi Sverigedemokrater kommer inte att sitta tysta, utan kommer att göra allt som står i vår makt för att detta tillstånd blir en engångsföreteelse.
  Vi har religionsfrihet i Sverige och i Religionsfrihetslagen (1951:680) 1 § kan man läsa följande: Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. Jag vågar påstå att detta tillstånd väckt en allmän förargelse bland Ronneby kommuns medborgare.
  Religionsfrihet innebär också att de som besöker Brunnshallarna och den vackra parken inte ska behöva ta del av en viss religion, oavsett vilken – vilket blir svårt, då man nu kommer att använda sig av högtalare.
   
  ​Vi har ingenting emot att de utövar sin religion i Ronneby, men då ska det också ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till att Sverige i grunden är ett kristet land, och att de trots allt valt att flytta hit.
  Brunnsparken är inte avsedd för vare sig Islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster.
  Nicolas Westrup
  gruppledare SD Ronneby
  Bengt Sven Åke Johansson
  Ordförande SD Ronneby.

 • Sverigedemokraterna i Ronneby arbetar för att detta inte ska bli verklighet.

  Av Nicolas Westrup den 29 juli, 2020
  0

  I dagens lokala tidningar kan vi ta del av att Islamska kulturföreningen nu sökt tillstånd till att använda sig av Brunnshallarna för sina fredagsböner där man även sökt tillstånd för att använda sig av högtalare samt mikrofon.

  De vill alltså använda sig av en plats som är ett av Ronneby kommuns starkaste varumärke och som besöks av väldigt många turister året om, och inte minst under sommaren.

  Vi Sverigedemokrater kommer inte att sitta tysta utan kommer att göra allt som står i vår makt för att förhindra att Brunnshallarna och Ronneby brunn ska förknippas med detta!

  Vi har religionsfrihet i Sverige vilket också innebär att jag som besökare i vår vackra park inte ska behöva tvingas på en religion oavsett vilket!

   

  Vi hoppas att samtliga partier i Ronneby kommun sluter upp i vår kamp för detta.

  Nicolas Westrup (gruppledare)

  Bengt Sven Åke Johansson. (ordförande)

  https://etidning.blt.se/483/BLT/319445/2020-07-29/r/5 • Nominera till SD Ronnebys styrelse

  Av Nicolas Westrup den 18 november, 2019
  0

  Nu är det hög tid att skicka in era nomineringar till vilka ni vill ska sitta i SD Ronneby styrelse 2020.

  Senast 30/11 skall ni skicka in era förslag till christer.leksell@sd.se och det gäller också att de som är nominerade skall acceptera sin nominering senast detta datum till samma mailadress.
  Följande uppdrag skall väljas:
  Ordförande, vice ordförande, 2:a vice ordförande, 7 st ledamöter, 3 st suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant, 3 personer till valberedningen.

  Man kan nominera en person till mer än ett uppdrag och man kan nominera sig själv. Vänta inte till sista dagarna med att skicka in era nomineringar, utan gör det snarast, så valberedningen har lite att jobba med!

  Har ni frågor, maila eller ring 0708-173331

  MVH
  Christer Leksell
  Valberedningens sammankallande

 • Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar!

  Av Nicolas Westrup den 15 november, 2019
  0

  Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar!

  Den politiska makten i Sverige utgår från dess medborgare via allmänna och fria val vart fjärde år.
  Vi måste samtliga medborgare och förtroendevalda på samtliga nivåer – oberoendes av partitillhörighet, gemensamt värna om vår demokrati.

  Skälen till att man blir politiker kan vara många, men oftast är det för att man fått nog av hur sittande politiker beslutat i någon specifik fråga -eller hur kommunen och landet drivits och drivs. Man kanske sitter varje morgon vid köksbordet och blir förbaskad när nyheterna som förmedlas via media inte riktigt överensstämmer med just ens egna värderingar eller tycke.

  De flesta har ”knutit näven i fickan” en längre period, men till slut kommer beslutet som får bägaren att rinna över och den första kontakten tas med ett lokalt parti.

  En fritidspolitiker ger sig in i politiken för att man genom mer inflytande vill förändra -och oftast till en mycket liten ersättning eller ingen ersättning alls. Den nya fritidspolitikern lägger ner oerhört mycket tid på inläsning av ärenden som det ska beslutas om, möten med nämnder eller bolag man engagerat sig i, medborgarträffar, kvällsträffar med föreningar, verksamhetsbesök o.s.v. Utöver all tid som denne lägger ned i arbete och engagemang, så mister han eller hon dessutom förmånen att vara anonym, då samtliga förtroendevalda i Sverige är offentliga dygnet runt, året om – så länge uppdraget pågår.

  Vi borde samtliga vara tacksamma inför dessa personer som valt att i olika grad, minska på sin fritid för att göra samhället bättre utifrån sina egna värderingar, genom att aktivt ta initiativ till att göra det bättre för samtliga medborgare där man bor, genom ett engagemang i ett politiskt parti – oavsett vilket.

  Många partier vittnar om att det blir svårare att rekrytera folk till politiska uppdrag, vilket under rådande omständigheter inte alls är konstigt.

  Idag kunde vi i media ta del av att några hängt upp trasdockor i människostorlek med en snara runt halsen utanför kommunhuset i Ronneby, Skurup och Båstad. Dockorna hade politiska budskap och att politiker skulle avrättas.

  Detta beteende är djupt beklagligt, osmakligt, sorgligt, otäckt och framför allt ett hot mot demokratin!

  Jag vill med detta ta kraftigt avstånd mot denna händelse och inbjuder istället dessa personer som ligger bakom detta att ta kontakt med mig för samtal i sann demokratisk anda.

  Nicolás Westrup

  gruppledare
  Sverigedemokraterna Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →