Sverigedemokraterna stödde Ronnebyalliansen när fullmäktiges nya ordförande valdes | Sverigedemokraterna i Ronneby

Sverigedemokraterna stödde Ronnebyalliansen när fullmäktiges nya ordförande valdes

Ja,  Ann-Marie Andersson har rätt när hon listat ut att  Sverigedemokraterna stödde Ronnebyalliansen när fullmäktiges nya ordförande valdes.

Sverigedemokraternas nya kommunfullmäktigegrupp har vid ett flertal tillfällen, närvarat som åhörare i fullmäktige- då Nils Ingmar Thorell suttit som ordförande.

Thorell har vid dessa tillfällen skött uppgiften på ett korrekt och rättvist sätt, vilket för oss är viktigt!

Därför stödde vi alliansens förslag till ordförande.

 

Foto: Marcus Palmgren

Thorell ordförande i Ronneby kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna stödde Ronnebyalliansen när fullmäktiges nya ordförande valdes. Med 26 röster gick ordförandeskapet till Nils Ingmar Thorell (FP).

Thorell nominerades av Ronnebyalliansen. Han ställdes i valet, som skedde genom sluten omröstning, mot Bo Johansson (S) som var nominerad av S, V och MP–gruppen. Bo Johansson fick 20 röster.
– Jag tackar för förtroendet, sa Nils Ingmar Thorell., som varit kommunfullmäktiges ordförande även under den förra mandatperioden.
Christoffer Stenström (M) valdes till förste vice ordförande och Bo Johansson (S) till andre vice. Därmed bemannas presidiet av samma personer på samma platser som förra mandatperioden.
Valet skedde med sluten omröstning där varje ledamot fick lämna sin röst i en urna. En röst hamnade på Ingrid Karlsson (S), en avstod och en var ogiltig.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →