Ändring av förtroendevalda i vissa nämnder | Sverigedemokraterna i Ronneby

Ändring av förtroendevalda i vissa nämnder

Under morgondagens kommunfullmäktige 25/8-16 kommer en del avsägelser av uppdrag lämnas in.

Ylva Olsson har under en längre tid arbetat extremt hårt med de förtroendeuppdrag hon haft -samtidigt som hon arbetat heltid på sitt ordinarie arbete. För en tid  sedan meddelade hon mig att det var svårt att sätta sig in i alla handlingar och förberedde mig på att det eventuellt, skulle behövas en liten omorganisation, för att ge henne tid att återhämta sig helt och istället stå stark inför 2018.

Ylva Olsson kommer till att börja med att sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige samt socialnämnden.

Detta innebär att de personer som suttit som ersättare i de nämnder Ylva nu lämnar, blir ordinarie ledamöter.

Jag vill betona att det absolut inte handlar om några avhopp utan nu breddar vi organisationen ytterligare med en ny person i äldrenämnden.

Nicolas Westrup                                                                                                            Gruppledare SD Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →