ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE 1 | Sverigedemokraterna i Ronneby

ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE 1

Kallelse 1 till årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby 2015.

Härmed kallas du att närvara vid årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby söndagen den 22/2 2015 kl. 1300 i kommunhuset i Ronneby.

Medlemmar i SD samt SDU är varmt välkomna. Under mötet kommer vi att föredra vår verksamhetsberättelse om året som gått och välja styrelse som ska företräda vår kommunförening under året.

Alla ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna Ronneby har rösträtt, det är ni medlemmar som väljer vilka som ska ingå i styrelsen. Röstberättigad medlem ska kunna styrka sin identitet. Vi hoppas att många väljer att komma och att vi lyckas i vår strävan att göra mötet så trevligt som möjligt för alla.

Efter mötet bjuder vi på kaffe med smörgåstårta. Vi är även tillgängliga för att svara på de frågor ni kan tänkas ha.

Kallelse 2 skickas ut två veckor före årsmötet med övriga handlingar som sig bör.

Om du har några frågor angående årsmötet är du välkommen att ringa vår ordförande Christer Leksell på 0708-173331 eller sekreteraren Nicolas Westrup
0706-141009

Varmt välkomna.
2015-01-12

Styrelsen
Sverigedemokraterna Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →