Brunnsparken är inte avsedd för vare sig Islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster. | Sverigedemokraterna i Ronneby

Brunnsparken är inte avsedd för vare sig Islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster.

 

I dagens lokala tidningar kan vi nu ta del av att islamska Kulturföreningen fått tillstånd till att använda sig av Brunnshallarna för sina fredagsböner. De har även fått tillstånd att använda sig av mikrofon samt högtalare.
De har nu alltså fått tillstånd att använda sig av en plats som är ett av Ronneby kommuns starkaste varumärke och som dagligen besöks av väldigt många turister från hela världen.
Vi Sverigedemokrater kommer inte att sitta tysta, utan kommer att göra allt som står i vår makt för att detta tillstånd blir en engångsföreteelse.
Vi har religionsfrihet i Sverige och i Religionsfrihetslagen (1951:680) 1 § kan man läsa följande: Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. Jag vågar påstå att detta tillstånd väckt en allmän förargelse bland Ronneby kommuns medborgare.
Religionsfrihet innebär också att de som besöker Brunnshallarna och den vackra parken inte ska behöva ta del av en viss religion, oavsett vilken – vilket blir svårt, då man nu kommer att använda sig av högtalare.
 
​Vi har ingenting emot att de utövar sin religion i Ronneby, men då ska det också ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till att Sverige i grunden är ett kristet land, och att de trots allt valt att flytta hit.
Brunnsparken är inte avsedd för vare sig Islamska fredagsböner eller andra högtalarsända religiösa gudstjänster.
Nicolas Westrup
gruppledare SD Ronneby
Bengt Sven Åke Johansson
Ordförande SD Ronneby.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →