Budgetanförande november 2016 | Sverigedemokraterna i Ronneby

Budgetanförande november 2016

Igår – torsdagen den 24 november avgjordes vilken budget som skulle antas för 2017 och nedan kan du läsa vår gruppledare Nicolas Westrup´s anförande i sin helhet.

Gruppledaren kommenterar: Jag vill tacka alla inblandade som hjälpt mig att ta fram denna budget. Det har inneburit många, långa och intensiva möten med budgetberedningen beståendes av: Christer Leksell, Tomas Lund, Bengt Johansson och mig själv. Jag vill även tacka alla ledamöter och ersättare i våra nämnder som gjort ett riktigt bra jobb i budgetarbetet.

Det känns skönt att denna hektiska period nu är över,  men ser samtidigt fram emot nästa års budgetarbete.

Budgetanförande 2016

Av de 290 kommuner som finns i Sverige, är det få som har samma förutsättningar till tillväxt som vi har här i Ronneby. Detta har också visat sig under de senaste åren genom att olika sorters företag valt att etablera sig i kommunen och fler står på kö.

Detta har inte skett per automatik utan är ett resultat av bland annat befolkningstillväxt och ett bra arbete av nyckelpersoner i den kommunala verksamheten och en politisk vilja att sätta Ronneby på kartan.

Nu är det viktigare än någonsin att kavla upp ärmarna och fortsätta arbetet framåt för ett Ronneby som alla vill besöka, arbeta, bo och åldras i. För att lyckas med detta bör vi först och främst se till att vi växer i ett lagom tempo. Förra året sa kommunalrådet att vi var på gränsen till en extraordinär händelse, något vi anser, att vi fortfarande är.

Vår fantastiska personal inom socialtjänsten, skolan, vård -och omsorg, kök och inom andra områden går idag på knäna och gjort så under en längre tid. Personalen hinner helt enkelt inte med sina arbetsuppgifter, då dessa blivit fler och fler och i många fall är det arbetsuppgifter som en sjukskriven kollega skulle utfört. Utöver detta så har vi personal som inte har rätt utbildning för arbetet de blivit anställda till att utföra, vilket också påverkar de övriga anställdas arbetsbelastning negativt.

Det säger sig själv att när en verksamhet som är anpassad för 10 personer, helt plötsligt får 30 personer – inte kommer att fungera optimalt och att arbetsbelastningen på de anställda ökar orimligt mycket. Det är precis detta vi i Ronneby kommun upplever idag!

Ronneby kommun är en av de kommuner som tagit emot flest asylsökande under några år och därför har vi anvisats 0 personer enligt anvisningslagen för 2017- vilket vi anser är nödvändigt för att vi skall ha en chans att komma ifatt. Nästa steg bör vara att omgående säga upp avtalet med migrationsverket gällande ensamkommande barn då det inte blivit det många av Er trodde, och samtidigt skickar vi en signal till alla våra nuvarande medborgare att deras fokus och prioriteringar -också är vårt fokus och prioritering!

När befolkningstillväxten är lagom har vi större möjligheter att ta hand om alla våra kommuninvånare och vår personal på ett bra, hållbart och värdigt sätt!

Nu gäller det att fortsätta det fina arbetet med att få hit fler företag och ta hand om befintliga som resulterar i fler arbetstillfällen. Detta arbete kommer dessutom att bli lättare då fiberutbyggnaden i hela kommunen nu tagit rejäl fart och de företag på landsbygden som nästan gett upp, nu får hoppet tillbaks.

Ronneby har en potential som inte våra grannkommuner har, vilket vi måste utnyttja till fullo.

F17 som storsatsar, många lediga tomter som kan bebyggas, en fantastisk skärgård, Ronneby ån, Brunnsparken, LOV som möjliggör för externa aktörer och ett bra politiskt klimat som bara det i sig, gör att vi lättare kan kommer överens om vilket håll vi alla (gemensamt) skall ro åt. Vi har även Viggen-området, Östra Piren, Ekenäs, turist tåg, kommande skärgårdstrafik, bra utbud av kultur och fritid- med mera m.m.

Allt detta tillsammans med en offensiv marknadsföring i Sverige och varför inte Europa så är det inte endast företag som får upp ögonen för Ronneby – Även turisterna kommer att göra det!

Det finns mycket positivt man kan säga om vår vackra stad och kommun och bättre kan det bli, bara vi tar på oss samma ögon som en förstagångsbesökare har.

Det är inte positivt att se tomma affärslokaler mitt i centrum och i bästa läge. Det är inte positivt att se tiggare utanför flera av centrums affärer. Det är inte positivt att se uteserveringar som fungerar som förråd -eller ett torg som inte är inbjudande.

Något annat som inte är positivt är något vi Sverigedemokrater tagit upp under några år och även motionerat om! Medborgare som under många år bott i Ronneby har flyttat från kommunen och så sent som förra veckan hade vi några möten med medborgare som hört av sig till oss, för att berätta att nu flyttar även dem..

Tryggheten är något vi måste göra något åt, gör vi inte det så kommer ytterligare fler att flytta -och kriminaliteten kommer inte bara att komma på besök – den kommer att bosätta sig här!

Vi är väl medvetna om att det är polisen som har till uppgift att skydda oss, men när det nu är så uppenbart att de inte klarar det, så får vi bara inte sitta still! Vi måste agera och det skyndsamt!

Vi kan anställa väktare och ordningsvakter, vi kan ansöka om att sätta upp kameraövervakning på utsatta ställen, öka bidragen till föreningar som natt-vandrar och givetvis ligga på, när det gäller polisstationens öppethållande alla dagar i veckan.

Vi har i vår budget detta ”mål år” valt att låta nämnderna bestämma över de prioriteringar de anser behövs som mest och budgeterat efter det de begärt. Vi har även reserver i bland annat på Balanskontot som vi kan använda till ytterligare investeringar eller satsningar under året.

Herr ordförande – det finns massor som kan lyftas upp i våra anföranden..

Nej till storregioner

Nej till vindkraftverk i Hanö bukten

Nej till modersmålsundervisning o.s.v men för att inte förlänga just denna budgetdebatt så lägger vi istället motioner och interpellationer i dessa och andra för oss viktiga frågor under året.

Herr ordförande: med detta sagt så yrkar jag bifall på:

 Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet.

Om vårt budgetförslag faller- kommer vi att lägga våra röster på kommunstyrelsens förslag till budget i sin helhet (Alliansens)

Vårt budgetdokument kommer att läggas in här på hemsidan inom kort.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →