De rödgröna försöker dölja sitt agerande i frågan om höjda politikerarvoden. | Sverigedemokraterna i Ronneby

De rödgröna försöker dölja sitt agerande i frågan om höjda politikerarvoden.

De rödgröna har fått stor kritik för att de först i tidningarna skrivit om att de tänkte motsätta sig en höjning av arvodena i budgetdebatten – för att sedan när det väl gällde, lägga ned sina röster och därigenom släppa fram förslaget.

Visst handlar budgeten om fler frågor än just arvoden, men när de rödgröna insåg att deras budgetförslag skulle falla, så skulle de om de verkligen hade velat – kunnat röstat nej till att satsen som handlade just om höjda arvoden.

Nu försöker de genom en dålig retorik – värdig en dålig förlorare, dölja sitt svek och skylla allt på Sverigedemokraterna, som hela tiden stått fast i -och varit tydliga med, att arvodeshöjningarna skulle stoppas!

Gröna rutor i bild är Alliansen som röstade för höjda arvoden.

Den gula rutan bland alla de gröna är Anna Carlbrant´s röst som tillsammans med de rödgröna lade ned sina röster.

Röda rutor till höger i bilden är 13 sverigedemokrater samt Sune Håkansson som verkligen röstade nej till förslaget.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →