Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Ronneby

Förtroendevalda

Christer Leksell

Ordförande i kommunföreningen

 

 • Ordförande i Sverigedemokraterna Ronneby
 • Nämndeman
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Ronneby Miljö och Teknik
 • Ledamot i Ronneby Miljö och Energi AB
 • Ledamot i Valnämnden
 • Ersättare i Fritid och kulturnämnden
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Ronneby Helsobrunn AB

 

 Nicolas Westrup                                     
 • Gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i densamma
 • Ersättare i Regionstyrelsen
 • Ersättare i landstingsfullmäktige
 • Ersättare i landstingsstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
 • Ledamot i Valberedningen
 • Ledamot i Valnämnden
 • Ledamot i Ronneby hus AB
 • Ledamot i Ronneby Helsobrunn AB
 • Vice ordf. i Distriktsstyrelsen
 • Ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby
 • Ersättare i Socialnämnden
 • Ersättare i Nämnden för Blekingesjukhuset
 • Ledamot i Näringslivsrådet

 

Sandra Bergkvist

Sandra Bergkvist

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Miljö och Byggnadsnämnden
 • Ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby
 • Ledamot i Äldrenämnden

 

 

 

Ylva Olsson

Ylva Olsson

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Socialnämnden
 • Ledamot i Ronneby Industrifastigheter AB (ABRI)
 • På grund av sjukdom har Ylva Olsson bestämt sig för att minska sina förtroendeuppdrag framöver, men kommer även i fortsättningen, först och främst sitta kvar som Ledamot i Kommunfullmäktige samt Socialnämnden.

 

 

Tomas Lund

Tomas Lund

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Valberedningen
 • Ledamot i Äldrenämnden
 • Ledamot i Fritid och Kulturnämnden
 • Ledamot i AB Ronneby Helsobrunn
 • Ledamot i Ronnebyhus AB
 • Ledamot i Ronneby Industrifastigheter AB (ABRI)
 • Ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby

 

 

MagnusMagnus Stridh:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i utbildningsnämnden
 • Ersättare i Socialnämnden
 • Ledamot i Folkhälsorådet
 • Ersättare i Valnämnden

 

 

DSC07445Rose-Marie Leksell:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby
 • Nämndeman
 • Ledamot i Fritid och Kulturnämnden

 

 

Linda JohanssonLinda Johansson

 • Ledamot i Utbildningsnämnden
 • Ersättare i Socialnämnden
 • Ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby

 

 

 

Carina KarlssonCarina Karlsson 

 • Ersättare i Äldrenämnden
 • Ersättare i Fritid och Kulturnämnden
 • Sekreterare och ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby

 

 

 

RonnestadMattias Ronnestad

 • Ersättare i Miljö och Byggnadsnämnden
 • Ersättare i Valnämnden
 • Ledamot i Sverigedemokraterna Ronneby

 

 

Bengt Johansson

 • Vice Ordf i Sverigedemokraterna Ronneby
 • Ledamot i Miljö och Byggnadsnämnden
 • Ersättare i AB Ronneby Helsobrunn
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Miljö och Energirådet
 • Ledamot i distriktstyrelsen

 

 

Håkan AbramssonHåkan Abramsson

 • Ledamot i Miljö och Teknik AB
 • Ledamot i Ronneby  Miljö och Energi AB
 • Ersättare i Utbildningsnämnden
 • Valberedningen i SD Ronneby.

 

 

 

  Johan GrönbladJohan Grönblad

 • Ersättare i Miljö och Byggnadsnämnden
 • Revisor i SD Ronneby

 

 

 

 Haide Friberg             

Valberedningen i SD Ronneby

 

 

 

 

Mats Mattiasson

Valberedningen i SD Ronneby

 

 

 Yvonne Olsson           

Ersättare i Äldrenämnden

Valberedningen i SD Ronneby

 

 

Christopher Larsson

Valberedningen i SD Ronneby

Tim Johansson           Bild kommer inom kort

Ersättare i Utbildningsnämnden.

Suppleant i SD Ronneby

Göran Eklund

Revisorsuppleant

Gina Johansson          Bild kommer inom kort

Suppleant och kassör i SD Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →