Fyra år till för Fredriksson | Sverigedemokraterna i Ronneby

Fyra år till för Fredriksson

Fyra år till för Fredriksson

På torsdagen utsågs Roger Fredriksson (M) till kommunalråd i ytterligare fyra år. Valberedningens sammanträde blev en odramatisk historia. Oppositionen begärde inte ens votering när kommunalrådet skulle väljas.

I övrigt utsågs flera nya nämndsordföranden i Ronneby kommun under torsdagsförmiddagen.

Åsa Edvaldsson (M) blir ny ordförande i socialnämnden.

Johan Sandberg (M) föreslås bli ny ordförande i kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus.

Knut Svensson (C) blir ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Lena Mahrle (FP) tar ordförandeposten i fritid- och kulturnämnden.

Lennart Förberg (M) fortsätter som ordförande i utbildningsnämnden.
– Det gick smärtfritt idag. Enda gången det blev votering var när Sverigedemokraterna krävde en post som andra vice ordförande i en nämnd.
– Men den tog socialdemokraterna efter votering som slutade 10-2 samt en nedlagd röst, säger Sune Håkansson (RP) som är ordförande i valberedningen.
– Det blev ingen votering när kandidaten till kommunalrådsposten skulle väljas.

Formellt är det tänkt att samtliga nämndsordföranden, ledamöter och kommunalrådet Roger Fredriksson ska väljas av kommunfullmäktige, eventuellt redan i nästa vecka. Men efter valberedningens sammanträde idag så är det politiska styret i Ronneby i princip klart.

Ronnebyalliansen, alltså M, FP, C, KD och Ronnebypartiet, styr vidare i ytterligare fyra år.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →