Inga ledamöter eller ersättare slutar i SD Ronneby! | Sverigedemokraterna i Ronneby

Inga ledamöter eller ersättare slutar i SD Ronneby!

Tydligen så kan man idag läsa på fb och tidningarna  något om att vi har fyra ledamöter som avslutar sina uppdrag för SD.. Detta kan man tydligen också se på någons Fb sida..

Detta stämmer alltså inte alls!

Det gäller Utbildningsnämnden, Fritid och Kultur, Miljö och byggnadsnämnden.

Den enkla och odramatiska anledningen till att vi gör detta, är att ingen av oss kan klonas för att sitta i två eller tre nämnder samtidigt -då dessa nämnder har sina sammanträden på samma dagar och tidpunkter.

Det är alltså ingen som hoppar av för att man tappat intresse för nämnden eller sverigedemokraterna, tvärtom så breddar vi organisationen och får in ytterligare fyra personer!

 

Gruppledare: Nicolas Westrup

Gruppledare: Nicolas Westrup

 

 

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →