Insändare av Christer Leksell | Sverigedemokraterna i Ronneby

Insändare av Christer Leksell

http://www.sydostran.se/insandare/vi-har-inte-rad-ta-lan-for-nya-bostader/

 

Vi har inte råd ta lån för nya bostäder

Christer Leksell, SD Söndag 14.57, uppdaterad Söndag 14.57

Svar till Magnus Johannesson (S) angående försäljning av fastigheter i Ronneby. Magnus ondgör sig över att Ronnebyalliansen med stöd av SD gett Ronnebyhus ett bolagsdirektiv att sälja några fastigheter för att kunna finansiera att bygga nya bostäder.

Men de Röda i Ronneby, S+V är inte särskilt överens.

S motsätter sig all försäljning av lägenheter, men Erik Olsson, V, yrkar på försäljning av ca 320 lägenheter i syfte att friställa kapital, så att en nyproduktion alternativt renovering av befintliga lägenheter kan genomföras utan ny upplåning. Peter Bowin, V, yrkar på bifall på sin partikollegas yrkande.

S med Malin Norfall i spetsen tycks tro att om Ronnebyhus säljer några lägenheter så finns de inte längre! Istället vill S som vanligt låna pengar till att bygga både nya lägenheter och nya skolor. Låna pengar och höja skatten löser allt! Vi har inte råd att bygga nya lägenheter och skolor enbart med nya lån.

Allt blir tydligen så mycket sämre i privat regí. När utbildningsnämnden i en delårsrapport redovisar ett underskott, skyller man på att det är så många elever som väljer friskolor istället för kommunala skolor. Det är vad revisionen i Ronneby med Jan-Anders Palmqvist (S) i spetsen påstår. Samtidigt säger man då man granskar delar av utbildningsnämndens verksamhet för nyanlända elever:

”Den tillfälliga undervisningsenheten startades med en uttalad inriktning att eleverna så snart som möjligt skulle slussas ut till någon av grundskolorna i kommunen. Detta har på grund av platsbrist inte kunnat ske.”

Man kan då ställa sig frågan hur stor hade platsbristen varit om vi inte hade haft friskolorna? Revisorerna skriver också; ”För att klara finansieringen av kommande investeringar behövs sannolikt en mix av försäljning av tillgångar, extern nyupplåning och att externa parter är villiga att göra investeringar som hyrs ut till den kommunala verksamheten”

Det är lätt att vara motståndare till att sälja kommunal egendom då man sitter i opposition! Malin Norfall och hennes partikamrat i Karlskrona är inte särskilt överens. Patrik Hansson (S) i Karlskrona har inga problem med att sälja kommunala fastigheter till ett värde av 600 miljoner kronor. I Karlskrona var det bara V av alla partier som var emot försäljningen!

Christer Leksell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ordf SD Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →