Kallelse 1 till årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby 2016. | Sverigedemokraterna i Ronneby

Kallelse 1 till årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby 2016.

Härmed kallas du att närvara vid årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby lördagen den 25/2 2017 kl. 1300 i Ronnebysalen, kommunhuset i Ronneby.

Under mötet kommer vi att föredra vår verksamhetsberättelse om året som gått och medlemmarna ska välja styrelse som ska företräda vår kommunförening under 2017.

Alla ni som var medlemmar i Sverigedemokraterna Ronneby den 7 januari i år har rösträtt, det är ni medlemmar som väljer vilka som ska ingå i styrelsen. Röstberättigad medlem ska kunna styrka sin identitet. Vi hoppas att många väljer att komma och att vi lyckas i vår strävan att göra mötet så trevligt som möjligt för alla.

Efter mötet bjuder vi på fika. Vi är även tillgängliga för att svara på de frågor ni kan tänkas ha.

Om du har några frågor angående årsmötet är du välkommen att ringa vår ordförande Christer Leksell på 0709-436332 eller vår gruppledare Nicolas Westrup
076-8680472

Varmt välkomna.
2017-01-23

För styrelsen Sverigedemokraterna Ronneby

Christer Leksell
Ordf.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →