Kallelse 2 till årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby 2016. | Sverigedemokraterna i Ronneby

Kallelse 2 till årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby 2016.

Kallelse 2 till årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby 2016.

 

Härmed kallas du att närvara vid årsmöte för Sverigedemokraterna i Ronneby
lördagen den 20/2 2016 kl. 1300 i kommunhuset i Ronneby.

Medlemmar i SD är varmt välkomna. Under mötet kommer vi att föredra vår
verksamhetsberättelse om året som gått och välja styrelse som ska företräda vår
kommunförening under året.

Alla ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna Ronneby har rösträtt, det är ni
medlemmar som väljer vilka som ska ingå i styrelsen. Röstberättigad medlem ska
kunna styrka sin identitet. Vi hoppas att många väljer att komma och att vi lyckas i
vår strävan att göra mötet så trevligt som möjligt för alla.

Efter mötet kommer vi att bjuda på smörgåstårta, inte frallor som det stod i kallelse nr 1.
Vi är även tillgängliga för att svara på de frågor ni kan tänkas ha.
Handlingar till årsmötet bifogas i detta mail.

Om du har några frågor angående årsmötet är du välkommen att ringa vår
ordförande Christer Leksell på 0709-436332 eller sekreteraren Nicolas Westrup 0768-680472

 

Varmt välkomna.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →