Kommunfullmäktige i Ronneby stoppar huvudet i sanden. | Sverigedemokraterna i Ronneby

Kommunfullmäktige i Ronneby stoppar huvudet i sanden.

Kommunfullmäktige i Ronneby beslutade ikväll att inte utreda möjligheterna att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, systematiskt polisanmäls för bidragsbrott.

Kommunfullmäktige beslutade dessutom att inte se över möjligheterna att återkräva motsvarande summa som var och en som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket kostat Ronneby kommun i extra utgifter kopplade till oegentlig status som barn.

Sverigedemokraterna och Christer Leksell lämnade in en motion 2017-12-18 om att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) behandlade frågan 2018-05-08. Tjänstemannens bedömning löd” Ensamkommande barn har anvisats till Ronneby kommun av Migrationsverket. Ronneby kommun är bundna att ta emot anvisningar och får ersättning från Migrationsverket för detta. Om Migrationsverket sedan gör bedömning som visar att anvisade barn är vuxna, är det Migrationsverkets ansvar att polisanmäla och utreda eventuella brott och kräva återbetalning

Förslaget till beslut var att det skulle avslås men ändrades i KSAU till att den var besvarad som innebär att frågan redan är utredd – eller under utredning.

Gruppledaren Nicolas Westrup ansåg att tjänstemannens korta bedömning ovan inte är en riktig utredning och yrkade därför återremiss på motionen så att den på riktigt kunde utredas.

Ordförande i fullmäktige hade nu tre yrkanden att ta ställning till.

1 Återremiss

2 Besvarad (kommunstyrelsens förslag till beslut)

3 Avslag (De rödgrönas förslag)

Sverigedemokraterna var de enda som ville att den skulle utredas och samtliga andra partier röstade emot. När återremissen fallit ställde ordförande ”besvarad” kontra ”avslag” mot varandra och efter votering blev det avslag på motionen. (rödgröna röstade avslag och delar av alliansen röstade för bifall till att den skulle vara besvarad).

Då Sverigedemokraterna ansåg att det inte gjorts en utredning, som ”besvarad” syftar till – avstod vi från att rösta.

Sverigedemokraterna verkar vara de enda som på riktigt vågar se elefanten i rummet -och är beredda att ta itu med problemet.

 

Den 9.e september är det val.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →