Motion angående höjning av bron vid hamnen. | Sverigedemokraterna i Ronneby

Motion angående höjning av bron vid hamnen.

Motion till fullmäktige i Ronneby ang. höjning av bron vid hamnen.

Fullmäktige har tidigare behandlat en utredning om en öppningsbar bro över Ronnebyån vid hamnen. Det alternativet som redovisades var mycket dyrt med en investeringskostnad på 45-50 Mkr och en drift/underhållskostnad på drygt 1 Mkr/år.
Men varför en öppningsbar bro? Tveksamt om segelbåtar kan ta sig uppför ån och kunna mötas, dels för djupgåendet och dels för grenar som växer ut från träden längs med ån.
Ett betydligt billigare alternativ vore att höja befintlig bro, så att större motorbåtar kan ta sig in och ut. Höjden från vattenytan till undersidan bron var 190 cm den 14/8-17 då vattenståndet var + 6 cm. En större motorbåt, t.ex Storebro 34 har måtten längd=10,45m, bredd=3,25m och höjd över vattenytan 2,8m.
Det krävs alltså ingen större höjning av bron för att få in större motorbåtar i ån, även om man tar hänsyn till lite extra höjd för högvatten. Påbörjar man höjningen av bron från båda sidorna av ån, blir det heller ingen större lutning på körbanan på bron.
En högre bro eliminerar också problemen som ”Spättan” haft med att ej kunna passera under bron vid högvatten.
Fördelar med en fast högre bro jämfört med en öppningsbar:

– Betydligt billigare att bygga.
– Ingen, eller obetydlig driftkostnad.
– Kräver ingen personal som öppnar/stänger bron.
– Tarkett (och övrig fordonstrafik) störs ej av broöppningar.
– Båtar som ska in/ut i ån behöver inte vänta på broöppning.

Sverigedemokraterna Ronneby yrkar därför på att:

– Utred kostnader och möjligheten att höja bron över Ronnebyån vid hamnen

Ronneby 2017-08-16

Christer Leksell
SD Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →