Motion angående turistbyrån | Sverigedemokraterna i Ronneby

Motion angående turistbyrån

Motion angående turistbyrån i Ronneby.

Turistbyrån har tidigare funnits i en lokal på Västra Torggatan vid Torget i Ronneby. Placeringen mitt i centrum har varit perfekt och lätt att hitta till för besökande. Denna lokal hyrdes ut till Äggaboden och till en början låg turistbyrån kvar där och sköttes tidvis av anställda på äggaboden.
Anledningen till att turistbyrån flyttade därifrån går isär. En del säjer att det var för att äggaboden behövde hela lokalen och andra att äggaboden i år krävde betydligt högre ersättning för att erbjuda denna tjänsten.
Oavsett vad som var skälet så flyttade turistbyrån. Ett alternativ som nämndes var biblioteket, men eftersom det i nuläget är stängt för golvbyte blev inte det aktuellt. En tillfällig lösning blev att öppna turistbyrån i kulturcentrums lokaler kompletterad med pekskärmar på ett antal ställen. Nu har äggaboden hastigt och lustigt lämnat lokalen vid torget med omedelbar verkan och då vore det väl en bra lösning att så snabbt som möjligt flytta turistbyrån till sin ”rätta” plats!
Denna frågan har stötts och blötts i lokalpressen och sociala medier och alla tycks vara överens om att den tidigare lokalen vid torget är den bästa platsen för turistbyrån i Ronneby.
Jag har också denna åsikt och yrkar därför på att: kommunen snarast flyttar tillbaka turistbyrån dit där den hör hemma!

Ronneby 2015-05-22

Christer Leksell (SD)

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →