Motioner om Kuggeboda skola | Sverigedemokraterna i Ronneby

Motioner om Kuggeboda skola

Sverigedemokraterna i utbildningsnämnden

Fler förskolor och mindre barngrupper.

Behöriga och tillräckligt många pedagoger i all vår verksamhet.

En trygg och säker skola, vi tycker kameror är ett bra

sätt att stärka tryggheten samtidigt som det

avskräcker och löser brott som  stölder och bränder mm.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →