Sverigedemokraterna i Ronneby | Sverigedemokraterna i Ronneby | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ronneby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ring oss på telefon, 0709-143307

Swish, 123 074 7824

 

sippa_RGB

 • SVAR PÅ INSÄNDARE ”VEM KAN MAN LITA PÅ I RONNEBYPOLITIKEN”

  Av Casper den 1 februari, 2019
  0

  SVAR PÅ INSÄNDARE ”VEM KAN MAN LITA PÅ I RONNEBYPOLITIKEN”

  Magnus Pettersson (S) och Jan Erik Wildros (S) skriver en insändare där man redan i första stycket hittar några felaktigheter. De skriver ”I Ronneby har vi diskuterat två stora projekt, framtidens skolor och renovering av äldreboendet Ålycke i Johannishus”

  Jag kan informera om att vi i Ronneby kommun diskuterat betydligt flera projekt, än dessa två de nämner. Kilen, Östra infarten, Viggen-området och hamnen bara för att nämna några.

  Samtliga partier har sina respektive politiska ideologier och självklart försöker vi samtliga att nå resultat utifrån dessa -och utifrån vad vi tror är bäst för Ronneby kommun. Landsbygden är oerhört viktig för oss Sverigedemokrater och vi ser gärna att vi använder oss av så många landsbygdsskolor som möjligt istället för att bygga en storskola för ca 125 miljoner kronor i en gammal lokal som dessutom är belägen på ett ”fabriksområde”.  Tar vi istället vara på landsbygdsskolorna så gynnas hela landsbygden på många olika sätt -och urbaniseringen bromsas upp.

  Visst har vi i fullmäktige varit med om att rösta igenom förslaget om ”storskolan” som då var det enda förslaget som skulle kunna vinna majoritet, men idag befinner vi oss i ett annat läge! Vi är medvetna om att det finns fördelar med en storskola – men vi ska inte heller glömma nackdelarna – där en direkt konsekvens av storskolan skulle vara en ökande takt på landsbygdsflykten, med allt vad det innebär.

  Gällande Ålycke så var sprinklersystemet det första vi tog beslut om, och ju längre tiden gick så blev det fler önskemål om renoveringar och följaktligen så ökade även renoveringspriset från ca 20 miljoner kronor till nästan 50 miljoner kronor. Det är skattebetalarnas pengar vi handskas med och när priset för ett projekt ökar till över det dubbla, så anser vi inte att det är försvarligt. För 50 miljoner kronor kan vi kanske få ett helt nytt bygge i gammal stil, som dessutom är helt anpassad -och optimal för både de boende och personalen.

  Vi Sverigedemokrater kommer att kämpa för landsbygden och Ronneby kommun på det sätt vi anser är bäst -och som vi också kan försvara inför våra väljare och Ronneby kommuns medborgare. För att kunna uppnå detta så måste vi också kunna backa från tidigare beslut, när vi anser att förutsättningarna ändrats kapitalt, medan Socialdemokraterna tydligen vill fortsätta med tidigare fattade beslut – oavsett om priset, som i detta fallet ökat med ca 30 miljoner kronor.

  Avslutningsvis så nämner de Hoola Bandoolas stora hit ”Vem i hela världen kan man lita på?”

  Jag väljer att avsluta med Tomas Ledins stora hit ”Du kan lita på mig!”

  Nicolas Westrup

  Gruppledare SD Ronneby

 • God Jul

  Av Nicolas Westrup den 22 december, 2018
  0

 • Ny motion om tiggeriförbud kommer.

  Av Nicolas Westrup den 18 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna har tidigare lagt en motion som handlar om just tiggeriförbud -och efter att nu Högsta förvaltningsdomstolen givit kommunerna rätt att förbjuda detta, så kommer SD Ronneby att lämna in en motion där kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås införa ett tiggeriförbud i Ronneby.

 • De rödgröna försöker dölja sitt agerande i frågan om höjda politikerarvoden.

  Av Nicolas Westrup den 8 december, 2018
  0

  De rödgröna har fått stor kritik för att de först i tidningarna skrivit om att de tänkte motsätta sig en höjning av arvodena i budgetdebatten – för att sedan när det väl gällde, lägga ned sina röster och därigenom släppa fram förslaget.

  Visst handlar budgeten om fler frågor än just arvoden, men när de rödgröna insåg att deras budgetförslag skulle falla, så skulle de om de verkligen hade velat – kunnat röstat nej till att satsen som handlade just om höjda arvoden.

  Nu försöker de genom en dålig retorik – värdig en dålig förlorare, dölja sitt svek och skylla allt på Sverigedemokraterna, som hela tiden stått fast i -och varit tydliga med, att arvodeshöjningarna skulle stoppas!

  Gröna rutor i bild är Alliansen som röstade för höjda arvoden.

  Den gula rutan bland alla de gröna är Anna Carlbrant´s röst som tillsammans med de rödgröna lade ned sina röster.

  Röda rutor till höger i bilden är 13 sverigedemokrater samt Sune Håkansson som verkligen röstade nej till förslaget.

 • Insändare skriven av Christer Leksell

  Av Nicolas Westrup den 8 december, 2018
  0

  Signaturen G.N hade en insändare i måndags som inte hade många rätt.

  Han inledde med att politikerna i Lidingö kraftigt höjt sina arvoden, vilket till viss del är sant.

  De höjde visserligen sina arvoden, men beslöt i förra veckan att riva upp beslutet efter hård kritik.

  Det vore ju klädsamt om även politikerna i Ronneby valde att följa Lidingö-politikernas exempel, men tillåt mig att tvivla att så blir fallet. Signaturen G.N fortsätter skriva att all partier i Ronneby verkade rörande överens att höja arvodena, vilket är rena nonsens. SD med 13 mandat och Ronnebypartiet med 1 mandat röstade nej. S, V och MP valde att lägga ner sina röster, vilket i praktiken gav samma resultat som om de röstat ja. Men höjningen innebär ju att även oppositionsledaren Magnus Pettersson och rödgröna politiker i KSAU får del av höjningen, så det var väl svårt att tacka nej till det! Hade man verkligen menat allvar med att man var emot arvodeshöjningen, så hade man naturligtvis röstat nej. Magnus Petterssons uttalande att ”Alliansen och SD nu får ta ansvar för sina beslut” klingar väldigt falskt! Det är väl han om någon som får ta ansvar för sitt beslut. SD röstade ju nej. Även kommunalrådet Roger Fredriksson har lite märkliga uttalanden, då han försöker motivera att höjningen behövs för att locka nya fritidspolitiker att engagera sig. Då är det ju märkligt att han väljer att behålla höjningen på arvodet till topp-politikerna i kommunen och stryka den delen som skulle fördelas ut på gräsrotsnivå till de olika partierna. På ledarplats i Sydöstran spär Bülow på tokigheterna ytterligare, då han anklagar SD för populism då de röstar nej som de hela tiden sagt att de tänker göra. Han ser det som självklart att de rödgröna lade ner rösterna då det egna budgetförslaget föll, men nedlagda röster innebar i praktiken att man röstade ja. Med Bülows resonemang borde ju i så fall de rödgröna lagt ner sina röster då det röstades om Kristersson som statsminister, eftersom deras egna regering med Löfven som statsminister redan röstats bort.

  Christer Leksell

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →