Sverigedemokraterna i Ronneby | Sverigedemokraterna i Ronneby | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ronneby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ring oss på telefon, 0709-143307

Swish, 123 074 7824

 

sippa_RGB

 • Insändare angående tryggheten i Ronneby kommun

  Av Nicolas Westrup den 11 januari, 2017
  0

  Skärmklipp

   

  http://www.sydostran.se/insandare/gor-polisledning-brandkarsutryckning/

 • Christopher Larssons tal på SD Blekinges julbord 2016

  Av christopher.larsson den 29 november, 2016
  0

  På allmän begäran publicerar jag nu talet från julbordet,

  Julen står för dörren och den välbehövliga julledigheten för många, ni andra kämpar som jobbar i vården eller industrin, tack för att ni finns och ett extra stort tack till alla er som arbetar inom vården, tar hand om alla gamla och behövande under helgerna som är sorgsna för många.

  Jag har skrivit ihop några rader för att ni ska få chansen att förstå hur jag och vi tänker angående framtiden.
  Sverige är ett land byggt på kristen grund med kristna värderingar, ett land byggt av folket, uppbyggt sten för sten och bräda för bräda genom utbildning och en stark folkrörelse har vi lyft landet ur fattigdom och förtryck. Idag i Sverige är vi alla likar, vi är alla Svenskar och vi är stolta över det arbete som våra förfäder lagt ner i kampen för vårt Sverige.
  Politik är att vilja och vi VILL förändra Sverige, tillbaka till den trygghet som vi hade, tillbaka till en tid då elever respekterade sina lärare och busarna var rädda för polisen. Tillbaka till en tid då vi rakryggat tog varandra i hand, såg varandra i ögonen där civilkuraget fortfarande fanns som en del av folks medvetande och framförallt ryggrad.

  Vi som nu är Sverigedemokrater får stå ut med spott och spe, hånande kommentarer eller elaka meddelanden, facebookinlägg eller sms. Men vi ska inte ge oss, vi ska fortsätta kämpa, kämpa för ett fritt Sverige, ett jämlikt Sverige där Svenska medborgare inte diskrimineras eller förtrycks av vår egen stat. Vi måste kämpa för att motverka globaliseringsivern och de andra partiernas öppna era hjärtan- politik som lagt ett löjets skimmer över vårt än gång så stolta folk och land. De andra partierna gör vad de kan med sina enorma marknadsföringsapparater i riksmedia såsom SVT och Sveriges radio mfl för att trycka ner oss förminska dig och alla andra som gett oss förtroendet att föra er talan i riksdagen, kommunfullmäktige eller i andra forum, men vi låter oss inte tystas! Vi kommer aldrig att ge oss i kampen om vårt land, ELLER HUR?

  Nu är det så att Sverige, Blekinge och era kommunföreningar behöver hjälp! SÅ lyssna nu noga. Vi har alla en vän eller bekant som sagt vid mer än ett tillfälle att de ska bli medlemmar i partiet, att de fått nog av sveket från samhället och de gamla etablerade partierna eller hycklarna som vi säger. När vi hör detta säger vi, du och jag precis som vi brukar, – gå in på hemsidan och fyll i ansökan.  Sen händer det oftast ingenting, men nu mina vänner finns det en ny möjlighet, det går att skicka ett enkelt sms till nedanstående nummer.

  Gör såhär, be dem att skicka sitt personnummer direkt i ett sms till 0730 12 16 99. När de sedan blivit medlemmar får de inbjudningar till alla våra träffar, events såsom julbord, nationaldagsfirande och alla medlemsmöten. Sen kommer vi till steg 2, om de eller någon av er redan befintliga medlemmar vill ta steget in i värmen och engagera sig för våra barn, barnbarn, våra äldre eller för att få tyst på hycklarna. Att sitta i en nämnd eller styrelse är roligt, inspirerande samt väldigt väldigt viktigt och partiet behöver fler fritidspolitiker.

   

  Christopher Larsson
  Ordförande SD Karlskrona

 • Budgetanförande november 2016

  Av Nicolas Westrup den 25 november, 2016
  0

  Igår – torsdagen den 24 november avgjordes vilken budget som skulle antas för 2017 och nedan kan du läsa vår gruppledare Nicolas Westrup´s anförande i sin helhet.

  Gruppledaren kommenterar: Jag vill tacka alla inblandade som hjälpt mig att ta fram denna budget. Det har inneburit många, långa och intensiva möten med budgetberedningen beståendes av: Christer Leksell, Tomas Lund, Bengt Johansson och mig själv. Jag vill även tacka alla ledamöter och ersättare i våra nämnder som gjort ett riktigt bra jobb i budgetarbetet.

  Det känns skönt att denna hektiska period nu är över,  men ser samtidigt fram emot nästa års budgetarbete.

  Budgetanförande 2016

  Av de 290 kommuner som finns i Sverige, är det få som har samma förutsättningar till tillväxt som vi har här i Ronneby. Detta har också visat sig under de senaste åren genom att olika sorters företag valt att etablera sig i kommunen och fler står på kö.

  Detta har inte skett per automatik utan är ett resultat av bland annat befolkningstillväxt och ett bra arbete av nyckelpersoner i den kommunala verksamheten och en politisk vilja att sätta Ronneby på kartan.

  Nu är det viktigare än någonsin att kavla upp ärmarna och fortsätta arbetet framåt för ett Ronneby som alla vill besöka, arbeta, bo och åldras i. För att lyckas med detta bör vi först och främst se till att vi växer i ett lagom tempo. Förra året sa kommunalrådet att vi var på gränsen till en extraordinär händelse, något vi anser, att vi fortfarande är.

  Vår fantastiska personal inom socialtjänsten, skolan, vård -och omsorg, kök och inom andra områden går idag på knäna och gjort så under en längre tid. Personalen hinner helt enkelt inte med sina arbetsuppgifter, då dessa blivit fler och fler och i många fall är det arbetsuppgifter som en sjukskriven kollega skulle utfört. Utöver detta så har vi personal som inte har rätt utbildning för arbetet de blivit anställda till att utföra, vilket också påverkar de övriga anställdas arbetsbelastning negativt.

  Det säger sig själv att när en verksamhet som är anpassad för 10 personer, helt plötsligt får 30 personer – inte kommer att fungera optimalt och att arbetsbelastningen på de anställda ökar orimligt mycket. Det är precis detta vi i Ronneby kommun upplever idag!

  Ronneby kommun är en av de kommuner som tagit emot flest asylsökande under några år och därför har vi anvisats 0 personer enligt anvisningslagen för 2017- vilket vi anser är nödvändigt för att vi skall ha en chans att komma ifatt. Nästa steg bör vara att omgående säga upp avtalet med migrationsverket gällande ensamkommande barn då det inte blivit det många av Er trodde, och samtidigt skickar vi en signal till alla våra nuvarande medborgare att deras fokus och prioriteringar -också är vårt fokus och prioritering!

  När befolkningstillväxten är lagom har vi större möjligheter att ta hand om alla våra kommuninvånare och vår personal på ett bra, hållbart och värdigt sätt!

  Nu gäller det att fortsätta det fina arbetet med att få hit fler företag och ta hand om befintliga som resulterar i fler arbetstillfällen. Detta arbete kommer dessutom att bli lättare då fiberutbyggnaden i hela kommunen nu tagit rejäl fart och de företag på landsbygden som nästan gett upp, nu får hoppet tillbaks.

  Ronneby har en potential som inte våra grannkommuner har, vilket vi måste utnyttja till fullo.

  F17 som storsatsar, många lediga tomter som kan bebyggas, en fantastisk skärgård, Ronneby ån, Brunnsparken, LOV som möjliggör för externa aktörer och ett bra politiskt klimat som bara det i sig, gör att vi lättare kan kommer överens om vilket håll vi alla (gemensamt) skall ro åt. Vi har även Viggen-området, Östra Piren, Ekenäs, turist tåg, kommande skärgårdstrafik, bra utbud av kultur och fritid- med mera m.m.

  Allt detta tillsammans med en offensiv marknadsföring i Sverige och varför inte Europa så är det inte endast företag som får upp ögonen för Ronneby – Även turisterna kommer att göra det!

  Det finns mycket positivt man kan säga om vår vackra stad och kommun och bättre kan det bli, bara vi tar på oss samma ögon som en förstagångsbesökare har.

  Det är inte positivt att se tomma affärslokaler mitt i centrum och i bästa läge. Det är inte positivt att se tiggare utanför flera av centrums affärer. Det är inte positivt att se uteserveringar som fungerar som förråd -eller ett torg som inte är inbjudande.

  Något annat som inte är positivt är något vi Sverigedemokrater tagit upp under några år och även motionerat om! Medborgare som under många år bott i Ronneby har flyttat från kommunen och så sent som förra veckan hade vi några möten med medborgare som hört av sig till oss, för att berätta att nu flyttar även dem..

  Tryggheten är något vi måste göra något åt, gör vi inte det så kommer ytterligare fler att flytta -och kriminaliteten kommer inte bara att komma på besök – den kommer att bosätta sig här!

  Vi är väl medvetna om att det är polisen som har till uppgift att skydda oss, men när det nu är så uppenbart att de inte klarar det, så får vi bara inte sitta still! Vi måste agera och det skyndsamt!

  Vi kan anställa väktare och ordningsvakter, vi kan ansöka om att sätta upp kameraövervakning på utsatta ställen, öka bidragen till föreningar som natt-vandrar och givetvis ligga på, när det gäller polisstationens öppethållande alla dagar i veckan.

  Vi har i vår budget detta ”mål år” valt att låta nämnderna bestämma över de prioriteringar de anser behövs som mest och budgeterat efter det de begärt. Vi har även reserver i bland annat på Balanskontot som vi kan använda till ytterligare investeringar eller satsningar under året.

  Herr ordförande – det finns massor som kan lyftas upp i våra anföranden..

  Nej till storregioner

  Nej till vindkraftverk i Hanö bukten

  Nej till modersmålsundervisning o.s.v men för att inte förlänga just denna budgetdebatt så lägger vi istället motioner och interpellationer i dessa och andra för oss viktiga frågor under året.

  Herr ordförande: med detta sagt så yrkar jag bifall på:

   Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet.

  Om vårt budgetförslag faller- kommer vi att lägga våra röster på kommunstyrelsens förslag till budget i sin helhet (Alliansens)

  Vårt budgetdokument kommer att läggas in här på hemsidan inom kort.

 • PRESSMEDDELANDE

  Av Nicolas Westrup den 10 november, 2016
  0

              

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  Sverigedemokraternas utveckling har under många år varit mycket positiv. En utveckling som samtidigt innebär att våra sympatisörer, medlemmar och väljare ställer nya krav på oss som politisk organisation. Ett utav de steg som denna utveckling inneburit är att vi alltjämt måste fungera och arbeta tillsammans som ett lag. Det har också inneburit att alla inte kan göra allt, just på grund av de nya krav som ställs på oss. Därtill måste varje enskild engagerad kraft bli mer specialiserad inom respektive ansvarsområde. I vårt fall gäller det naturligtvis alla, ideellt arbetande medlemmar, förtroendevalda som vår styrelse.

   

   

  Nicolas Westrup, gruppledare för Sverigedemokraterna i Ronneby, kommenterar:

  • Vi arbetar enträget och målmedvetet varje dag för att utvecklas och professionalisera vår organisation och våra strukturer. Det innebär också att vi följer partiets kommunikationsplan samt partiets etiska riktlinjer, inte minst i vårt kommunikativa arbete och att detta arbete följer en tydlig röd tråd.

   

  Nicolas Westrup fortsätter:

   

  • Det är helt centralt att vi ger samma signaler och förmedlar samma värden. Därför har vi i styrelsen tidigare beslutat om en rådande arbetsordning gällande mediehantering och vem eller vilka som formellt företräder vår talan i mediala sammanhang.

   

  • Aktuell arbetsordning gör gällande att endast Christer Leksell, ordförande för Sverigedemokraterna i Ronneby, och jag själv, i min roll som gruppledare i vår parlamentariska församling, har tilldelats mandatet att medialt företräda Sverigedemokraterna. Övriga personer som via intervjuer, insändare eller på andra sätt ger sig in i den mediala rapporteringen och debatten, ska inte på något sett tolkas som att denne individ företräder vårt parti.

   

   

   

   

  ==

  För vidare information

  Nicolás Westrup, Mobil: 0768-680472

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →