SVAR PÅ INSÄNDARE ”VEM KAN MAN LITA PÅ I RONNEBYPOLITIKEN” | Sverigedemokraterna i Ronneby

SVAR PÅ INSÄNDARE ”VEM KAN MAN LITA PÅ I RONNEBYPOLITIKEN”

SVAR PÅ INSÄNDARE ”VEM KAN MAN LITA PÅ I RONNEBYPOLITIKEN”

Magnus Pettersson (S) och Jan Erik Wildros (S) skriver en insändare där man redan i första stycket hittar några felaktigheter. De skriver ”I Ronneby har vi diskuterat två stora projekt, framtidens skolor och renovering av äldreboendet Ålycke i Johannishus”

Jag kan informera om att vi i Ronneby kommun diskuterat betydligt flera projekt, än dessa två de nämner. Kilen, Östra infarten, Viggen-området och hamnen bara för att nämna några.

Samtliga partier har sina respektive politiska ideologier och självklart försöker vi samtliga att nå resultat utifrån dessa -och utifrån vad vi tror är bäst för Ronneby kommun. Landsbygden är oerhört viktig för oss Sverigedemokrater och vi ser gärna att vi använder oss av så många landsbygdsskolor som möjligt istället för att bygga en storskola för ca 125 miljoner kronor i en gammal lokal som dessutom är belägen på ett ”fabriksområde”.  Tar vi istället vara på landsbygdsskolorna så gynnas hela landsbygden på många olika sätt -och urbaniseringen bromsas upp.

Visst har vi i fullmäktige varit med om att rösta igenom förslaget om ”storskolan” som då var det enda förslaget som skulle kunna vinna majoritet, men idag befinner vi oss i ett annat läge! Vi är medvetna om att det finns fördelar med en storskola – men vi ska inte heller glömma nackdelarna – där en direkt konsekvens av storskolan skulle vara en ökande takt på landsbygdsflykten, med allt vad det innebär.

Gällande Ålycke så var sprinklersystemet det första vi tog beslut om, och ju längre tiden gick så blev det fler önskemål om renoveringar och följaktligen så ökade även renoveringspriset från ca 20 miljoner kronor till nästan 50 miljoner kronor. Det är skattebetalarnas pengar vi handskas med och när priset för ett projekt ökar till över det dubbla, så anser vi inte att det är försvarligt. För 50 miljoner kronor kan vi kanske få ett helt nytt bygge i gammal stil, som dessutom är helt anpassad -och optimal för både de boende och personalen.

Vi Sverigedemokrater kommer att kämpa för landsbygden och Ronneby kommun på det sätt vi anser är bäst -och som vi också kan försvara inför våra väljare och Ronneby kommuns medborgare. För att kunna uppnå detta så måste vi också kunna backa från tidigare beslut, när vi anser att förutsättningarna ändrats kapitalt, medan Socialdemokraterna tydligen vill fortsätta med tidigare fattade beslut – oavsett om priset, som i detta fallet ökat med ca 30 miljoner kronor.

Avslutningsvis så nämner de Hoola Bandoolas stora hit ”Vem i hela världen kan man lita på?”

Jag väljer att avsluta med Tomas Ledins stora hit ”Du kan lita på mig!”

Nicolas Westrup

Gruppledare SD Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →