Tiggeriet löser inte tiggarnas problem! | Sverigedemokraterna i Ronneby

Tiggeriet löser inte tiggarnas problem!

SD_1

Tiggeriet löser inte tiggarnas problem!

Under kvällens (28/3) kommunfullmäktige skulle ett medborgarförslag upp för beslut. Medborgarförslaget handlade om att i de lokala ordningsföreskrifterna inskriva att för passiv pengainsamling krävs polisens tillstånd.

Givetvis gick vi upp och yrkade bifall till medborgarförslaget, men röstsiffrorna blev 13 sverigedemokratiska bifall mot 36 avslag…

Endast en vänsterpartist gick upp i talarstolen – inte för att debattera – utan för att säga något dumt till mig.

Mitt anförande nedan:

Tiggeriet löser inte tiggarnas problem

Det enklaste sättet att göra tiggeri mindre intressant, är att inte ge tiggarna några pengar.

Kommunerna har tidigare inte vetat om det var lagligt eller ej att reglera penninginsamling på offentlig plats – men nu har högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att detta får regleras genom de lokala ordningsföreskrifterna. (mål 2149–18) 17 december 2018.
I Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter kan den som söker information läsa följande:
För några av våra ordningsföreskrifter krävs det ett tillstånd från polisen. Nedan listas de föreskrifter som kräver tillstånd.
I vissa fall ges kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet före polisen tar ett beslut, dessa punkter är:
Störande buller Affischering Högtalarutsändning Insamling av pengar.

Under paragrafen Insamling av pengar står följande: Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D. (karta över områden)

I en enkät gjord av Dagens Samhälle svarar 24 kommunstyrelseordförande att de vill förbjuda tiggeri.
-Staffanstorp, Landskrona, Sölvesborg, Bromölla, Salem, Hörby är några av kommunerna som inväntat högsta förvaltningsdomstolens beslut och som nu troligen kommer att följa Vellinges exempel.

Vi har vid ett flertal gånger sett att det bråkats och skrikits om platserna de sitter på i Ronneby och så sent som i onsdags eftermiddag blev polis tillkallad till Maxi där det bråkades om platsen som tydligen tillhörde någon.

Faktaprogram på tv har visat att i de flesta fall av tiggeri så finns en organiserad brottslighet bakom- där någon ”tiggerihallik” bestämmer och roffar åt sig av de pengar som medborgare lagt i muggarna.

Nej, vi kan inte förbjuda fattigdom och visst är det synd om de som sitter dagarna i enda och tigger för ”kanske” någon annans räkning – men tiggeriet löser inte tiggarnas problem – snarare håller det tiggarna kvar i ett liv som tiggare.

Enligt en ny Novusmätning var hela 62 procent av svenskarna som helhet för ett tiggeriförbud i Sverige och 20 procent emot.
Den förre tiggerisamordnaren Martin Valfridsson, som tidigare motsatt sig ett tiggeriförbud har efter regeringens tiggeriutredning svängt i frågan och öppnar för ett förbud samt kriminalisering.

Fullmäktigeledamöter, Ni har nu två valmöjligheter. Att passivt sitta o vänta på ett nationellt tiggeriförbud och därigenom också acceptera en organiserad brottslighet i Ronneby – eller vara handlingskraftiga och göra det enda rätta som finns att göra för Ronneby och tiggarnas skull?

Herr ordförande, vi Sverigedemokrater vill göra det rätta och yrkar därför bifall till förslagsställaren Bo Hagertz intention om att införa ett tiggeriförbud i Ronneby kommun – vilket är hanns syfte.

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →