Varför är svenska medborgare mindre värda än utländska medborgare enligt socialdemokraterna? | Sverigedemokraterna i Ronneby

Varför är svenska medborgare mindre värda än utländska medborgare enligt socialdemokraterna?

Varför är svenska medborgare mindre värda än utländska medborgare enligt socialdemokraterna?

Gällande Blekinges kompetensförsörjningsstrategi så tyckte Kalle Sandström att på dagens möte i Regionstyrelsen att vi skulle inventera kompetensen på länets flyktingförläggningar, detta tycker jag är bra. Viss spetskompetens kan finnas bland dessa individer vilka är bra om de kommer till kommunernas och landstingets kännedom. Kalle Sandström är landstingsråd och även landstingsstyrelsens ordförande. Kalle tyckte att vi skulle börja direkt med att lära alla på flyktingförläggningarna svenska även om de inte får stanna. Detta kostar pengar och vi vet ju alla hur mycket pengar landstinget har, kommunerna å andra sidan går på knäna.  Hur många av de utländska medborgarna som kommer till Sverige ska vi lära tala svenska? 200 000? 1 miljon? Fler? Nej detta är ”hål i huvudet” satsa istället på att lära alla svenska medborgare ordentlig svenska så att vi alla kan kommunicera. Idag finns det svenska medborgare som knappt kan göra sig förstådda på svenska och dessa väljer då självklart att bosätta sig i utanförskapsområden vilka automatiskt då hamnar i just utanförskap.

Vår gruppledare i RS, Lotta Antman gick upp och frågade varför man tror att de nyanlända(personer som är utrikesfödda med uppehållstillstånd) är en tillgång rent kompetensmässigt? Som faktabakgrund kan nämnas att 57% endast har 9årig grundskola eller ännu mindre många är dessutom analfabeter. Frågan fick till svar att flyktingarna är en stor tillgång till hela länet…

I den nystartade arbetsmarknadsnämnden där vi har den socialdemokratiske ordföranden Jan-Anders Lindfors, tog arbetsutskottet igår beslut om att skicka vidare den mycket väl genomarbetade verksamhetsplanen till nämnden för beslut där de särskilt utpekat nyanlända och unga vuxna. Nämndens verksamhet är docka arbetslösheten som stort och det finns väldigt många 40+ som är arbetslösa, lever med korta vikariat eller otrygga timanställningar. Ett exempel som togs upp på mötet var att en person som arbetat i ett mindre företag vilket tyvärr gått omkull. 51år gammal och är väldigt orolig för sin otrygga arbetssituation. Vem ska anställa denne när ungdomar och nyanlända prioriteras framför denne? Korta vikariat och timanställningar är vd som finns kvar. Detta är inte okej!

Vi får inte glömma svenska medborgare, det är nu rekord i arbetslöshet i Sverige och vi i Blekinge län är sämst i hela Sverige på att skapa arbeten till våra kommuners invånare. Det är dags att vi ändrar vårt tankesätt och tänker på hela befolkningen och inte bara prioriterar nyanlända och unga vuxna.
Blekinge och Karlskrona är större än så som socialkonservativ nationalist avskyr jag särbehandling, positiv som negativ. Alla medborgare måste värderas lika.

 

Christopher Larsson
Sverigedemokraterna Karlskrona

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →