Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar! | Sverigedemokraterna i Ronneby

Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar!

Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar!

Den politiska makten i Sverige utgår från dess medborgare via allmänna och fria val vart fjärde år.
Vi måste samtliga medborgare och förtroendevalda på samtliga nivåer – oberoendes av partitillhörighet, gemensamt värna om vår demokrati.

Skälen till att man blir politiker kan vara många, men oftast är det för att man fått nog av hur sittande politiker beslutat i någon specifik fråga -eller hur kommunen och landet drivits och drivs. Man kanske sitter varje morgon vid köksbordet och blir förbaskad när nyheterna som förmedlas via media inte riktigt överensstämmer med just ens egna värderingar eller tycke.

De flesta har ”knutit näven i fickan” en längre period, men till slut kommer beslutet som får bägaren att rinna över och den första kontakten tas med ett lokalt parti.

En fritidspolitiker ger sig in i politiken för att man genom mer inflytande vill förändra -och oftast till en mycket liten ersättning eller ingen ersättning alls. Den nya fritidspolitikern lägger ner oerhört mycket tid på inläsning av ärenden som det ska beslutas om, möten med nämnder eller bolag man engagerat sig i, medborgarträffar, kvällsträffar med föreningar, verksamhetsbesök o.s.v. Utöver all tid som denne lägger ned i arbete och engagemang, så mister han eller hon dessutom förmånen att vara anonym, då samtliga förtroendevalda i Sverige är offentliga dygnet runt, året om – så länge uppdraget pågår.

Vi borde samtliga vara tacksamma inför dessa personer som valt att i olika grad, minska på sin fritid för att göra samhället bättre utifrån sina egna värderingar, genom att aktivt ta initiativ till att göra det bättre för samtliga medborgare där man bor, genom ett engagemang i ett politiskt parti – oavsett vilket.

Många partier vittnar om att det blir svårare att rekrytera folk till politiska uppdrag, vilket under rådande omständigheter inte alls är konstigt.

Idag kunde vi i media ta del av att några hängt upp trasdockor i människostorlek med en snara runt halsen utanför kommunhuset i Ronneby, Skurup och Båstad. Dockorna hade politiska budskap och att politiker skulle avrättas.

Detta beteende är djupt beklagligt, osmakligt, sorgligt, otäckt och framför allt ett hot mot demokratin!

Jag vill med detta ta kraftigt avstånd mot denna händelse och inbjuder istället dessa personer som ligger bakom detta att ta kontakt med mig för samtal i sann demokratisk anda.

Nicolás Westrup

gruppledare
Sverigedemokraterna Ronneby

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →