Vi satsar mest av alla riksdagspartierna på samisk kultur. | Sverigedemokraterna i Ronneby

Vi satsar mest av alla riksdagspartierna på samisk kultur.

Svar till Thomas Svensson Kallinge

De senaste dagarna har Björn Söder fått utstå spott och spe i media och detta trots att han aldrig sagt något om att personer med samisk eller judisk identitet inte samtidigt kan ha en Svensk identitet. I vårt valmanifest utlovas ”ett stärkt stöd till bevarandet och levandegörandet av det samiska kulturarvet genom höjda anslag till sametingets kulturbudget och stärkt stöd till den samiska modersmålsundervisningen”. Detta gör att vi satsar mest av alla riksdagspartierna på samisk kultur.

Det ska inte upprättas ett register för invandrare eller deras barn. Det som föreslagits är att kriminella och dömda brottslingar skall registreras för att vi ska kunna se mönster och sätta till förebyggande insatser i tid. BRÅs senaste utredning visade på att personer med invandrarbakgrund som är dömda för brott är överrepresenterade med ca 200 %. Om man endast tittar på grova brott är överrepresentationen ca 400 %.

Varifrån har du fått att SD vill straffbeskatta pensionärerna? Hade riksdagen röstat igenom SDs budget skulle den orättvisa beskattningen på pensionärer försvunnit redan 1/1 2015.
Vad fanns i sossarnas budget på detta området? Jo en ytterst liten marginell sänkning för de pensionärer som har det allra sämst men sedan ytterligare straffskatt för de pensionärer som jobbar efter 65 års ålder. Facket har en skrämmande människosyn. Tycker man inte som dem är man inte värd något och på vissa håll nekas medlemmar i SD att vara medlemmar i facket. Därför ställer vi dig frågan, är alla människor verkligen lika mycket värda för dig?


Christer Leksell/Christopher Larsson
Ordförande
Sverigedemokraterna Ronneby/Karlskrona

Christer Leksell

Christer Leksell

 

Christopher Larsson

Christopher Larsson

 

 

 

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →